افتخارات

مجموعه صنعت امن الکترونیک بعنوان یکی از شرکت های پیشرو در صنعت حفاظت الکترونیک در ایران شناخته شده است. گوشه ای از افتخارات این مجموعه:

 

تندیس طلایی برترین برند ایرانی

تندیس طلایی برترین برند ایرانی
تندیس طلایی برترین برند ایرانی

تبلیغات تلویزیونی صنعت امن

تبلیغات تلویزیونی صنعت امن
تبلیغات تلویزیونی صنعت امن

تندیس زرین چهره ماندگار

تندیس زرین چهره ماندگار
تندیس زرین چهره ماندگار

دریافت گواهینامه نمایندگی انحصاری کمپانی UTEPO

دریافت گواهینامه نمایندگی انحصاری کمپانی UTEPO
دریافت گواهینامه نمایندگی انحصاری کمپانی UTEPO

دریافت گواهینامه نمایندگی انحصاری کمپانی HANBANG

دریافت گواهینامه نمایندگی انحصاری کمپانی HANBANG
دریافت گواهینامه نمایندگی انحصاری کمپانی HANBANG

حضور در نمایشگاه ایپاس

حضور در نمایشگاه ایپاس
حضور در نمایشگاه ایپاس