گواهی نامه ها

گواهینامه های دریافتی:

  • گواهینامه ISO 9001 مدیریت کیفیت
  • گواهینامه ISO 14001  مدیریت زیست محیطی
  • گواهینامه BS OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
  • گواهینامه ISO 10004  رضایت مشتری
  • مجوز تولید درجه یک در خصوص تولید سیستم های حفاظتی و امنیتی
  • مجوز تولید درجه یک در خصوص تولید رایانه، ماشین های اداری و سایر