• + (98) 21-8851-8080
  • شنبه تا چهارشنبه : 9:00 صبح - 5:00 بعد از ظهر پنج شنبه 9:00 صبح تا 13:00 بعد از ظهر

دوربین مدار بسته و دستگاه ضبط تحت شبکه

همواره می توانید انواع دوربین های مدار بسته تحت شبکه کستل و NVR های مورد نظر خود را از این قسمت جستجو کنید

CA-IP513SIR

CA-IP513SIR

دوربین بالت 1.3 مگاپیکسل با برد 15 متر مادون قرمز و لنز ثابت

مشاهده جزئیات
CA-IP522SIR

CA-IP522SIR

دوربین بالت 2.0 مگاپیکسل با برد 15 متر مادون قرمز و لنز ثابت

مشاهده جزئیات
CA-IP922SIR

CA-IP922SIR

دوربین بالت 1.3 مگاپیکسل با برد 30 متر مادون قرمز و لنز ثابت

مشاهده جزئیات
CA-IP922SIR-VF

CA-IP922SIR-VF

دوربین بالت 1.3 مگاپیکسل با برد 30 متر مادون قرمز و لنز ثابت

مشاهده جزئیات
CA-IP952SIR

CA-IP952SIR

دوربین Full HD بالت برد 35 متر مادون قرمز

مشاهده جزئیات
CA-IP952SIR-VF

CA-IP952SIR-VF

دوربین Full HD بالت برد 35 متر مادون قرمز

مشاهده جزئیات
CA-IP952SIR-Z

CA-IP952SIR-Z

دوربین Full HD بالت برد 35 متر مادون قرمز

مشاهده جزئیات
CA-IP962SIR

CA-IP962SIR

دوربین Full HD بالت برد 35 متر مادون قرمز

مشاهده جزئیات
CA-IP962SIR-VF

CA-IP962SIR-VF

دوربین Full HD بالت برد 35 متر مادون قرمز

مشاهده جزئیات
CA-IP962SIR-Z

CA-IP962SIR-Z

دوربین Full HD بالت برد 35 متر مادون قرمز

مشاهده جزئیات

CA-IP972SIR

دوربین Full HD بالت برد 60 متر مادون قرمز

مشاهده جزئیات

CA-IP972SIR-VF

دوربین Full HD بالت برد 60 متر مادون قرمز

مشاهده جزئیات

CA-IP972SIR-Z

دوربین Full HD بالت برد 60 متر مادون قرمز

مشاهده جزئیات

CA-IP973SIR

دوربین Full HD بالت برد 60 متر مادون قرمز

مشاهده جزئیات

CA-IP973SIR-VF

دوربین Full HD بالت برد 60 متر مادون قرمز

مشاهده جزئیات

CA-IP965SIR

دوربین Full HD بالت برد 60 متر مادون قرمز

مشاهده جزئیات

CA-IP965SIR-VF

دوربین Full HD بالت برد 60 متر مادون قرمز

مشاهده جزئیات

CA-IP975SIR

دوربین Full HD بالت برد 60 متر مادون قرمز

مشاهده جزئیات

CA-IP975SIR-VF

دوربین Full HD بالت برد 60 متر مادون قرمز

مشاهده جزئیات

CA-IP978SIR

دوربین Full HD بالت برد 60 متر مادون قرمز

مشاهده جزئیات

CA-IP978SIR-VF

دوربین Full HD بالت برد 60 متر مادون قرمز

مشاهده جزئیات

CA-IP313SIR

دوربین دام تمام فلزی 1.3 مگاپیکسل با لنز ثابت

مشاهده جزئیات

CA-IP322SIR

دوربین دام تمام فلزی 2.0 مگاپیکسل با لنز ثابت

مشاهده جزئیات