• + (98) 21-8851-8080
  • شنبه تا چهارشنبه : 9:00 صبح - 5:00 بعد از ظهر پنج شنبه 9:00 صبح تا 13:00 بعد از ظهرشرایط گارانتی


تمامی دوربین های مداربسته شرکت صنعت امن دارای کارت گارانتی و همچنین خدمات پس از فروش می باشد. به این نکته توجه کنید که مشکلات ناشی از عدم استفاده و نگهداری صحیح(ورود سیالات،ضربه،شکستگی،دستکاری و یا تعمیر توسط افراد غیر متخصص،مشمول گارانتی نمی شود.) وضعیت دستگاه پس از بررسی در بخش فنی و بر اساس شرایط مندرج در کارت ضمانت مشخص می شود.استعلام گارانتی


صحت سریال و گارانتی محصولات خود را در این قسمت بسنجید

لطفا سریال دستگاه خود را وارد کنید:
شماره سریال
نوع کالا
مدل
تاریخ شروع گارانتی
تاریخ پایان گارانتی(function(m,a,i,l,e,r){ m['MailerLiteObject']=e;function f(){ var c={ a:arguments,q:[]};var r=this.push(c);return "number"!=typeof r?r:f.bind(c.q);} f.q=f.q||[];m[e]=m[e]||f.bind(f.q);m[e].q=m[e].q||f.q;r=a.createElement(i); var _=a.getElementsByTagName(i)[0];r.async=1;r.src=l+'?'+(~~(new Date().getTime()/10000000)); _.parentNode.insertBefore(r,_);})(window, document, 'script', 'https://static.mailerlite.com/js/universal.js', 'ml'); var ml_account = ml('accounts', '802947', 'k8q6w1p8y4', 'load');