• + (98) 21-8851-8080
  • شنبه تا چهارشنبه : 9:00 صبح - 5:00 بعد از ظهر پنج شنبه 9:00 صبح تا 13:00 بعد از ظهر

برگزاری همایش آموزشی توسط انجمن سراسری حفاظت الکترونیک

img

برگزاری همایش آموزشی توسط انجمن سراسری حفاظت الکترونیک و حضور صنعت امن به عنوان حامی ممتاز این همایش.