• + (98) 21-8851-8080
  • شنبه تا چهارشنبه : 9:00 صبح - 5:00 بعد از ظهر پنج شنبه 9:00 صبح تا 13:00 بعد از ظهر

بعثت پیامبر اكرم بر پیروان حقیقیش تهنیت باد.

img

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. بعثت پیامبر اكرم بر پیروان حقیقیش تهنیت باد.