• + (98) 21-8851-8080
  • شنبه تا چهارشنبه : 9:00 صبح - 5:00 بعد از ظهر پنج شنبه 9:00 صبح تا 13:00 بعد از ظهر

سوییچ های خاص نظارت تصویری یوتپو

img

سوییچ های خاص نظارت تصویری یوتپو / توان خروجی بالا به همراه مقاومت تا 6 کیلو ولت شک الکترونیکی محصولی از واحد تولیدی صنعت امن